Meer dan voetbal congres in Utrecht

Meer dan voetbal congres in Utrecht

European Football for Development Network (EFDN) en de Eredivisie CV (ECV) organiseren gezamenlijk op dinsdag 10 oktober 2023 het ‘Meer dan voetbal congres’. Het congres vindt plaats in Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht. De dag staat volledig in het teken van maatschappelijk impact maken door de kracht van voetbal.

Het congres gaat over de impact die de eredivisieclubs (kunnen) hebben in de maatschappij, vanuit diverse perspectieven zoals overheden, bedrijfsleven en sportorganisaties. Samenwerking tussen deze partijen is essentieel om maatschappelijke vraagstukken succesvol het hoofd te kunnen bieden, zoals duurzaamheid, inclusie en een gezonde(re) samenleving creëren.

De naam ‘Meer dan voetbal’ verwijst naar de Stichting Meer dan Voetbal, die tussen 2004 en 2014 de maatschappelijke functie van BVO’s op de kaart zette, verstevigde en uitbreidde. Sinds de opheffing van de stichting is er geen congres meer gewijd specifiek aan ‘MVO’ in het betaald voetbal, de naamgeving kan dan ook worden gezien als erkenning voor het waardevolle werk van de stichting.

Programma

Het programma is hier te vinden. Gedurende de komende weken wordt het programma verder ingevuld, houd daarvoor de website in de gaten.

Aanmelden

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor het congres.